Boedels en Testamente

Wees verseker u geliefdes is versorg na u dood deur die opstel van ‘n testament. Ons bied 'n gratis diens in die opstel van enige testament aan. Vrye keuse word aan u gegee in terme van klousules, keuse van eksekuteurs en skepping van ‘n trust. Ons verseker ook die veilige bewaring van u testament. Met ons jare se ondervinding en kundigheid op hierdie gebied kan u geliefdes verseker wees, dat u boedel nie nog ‘n probleem op die lys van dinge om te doen sal wees nie.

Ons dienste sluit in:

    • Boedel beplanning
    • Testamente
    • Trusts
    • Administrasie van bestorwe boedels
    • Fidusiêre dienste