Arbeidsreg

Arbeidsreg reguleer die verhoudings tussen werkers, werkgewers, vakbonde en die regering. Kollektiewe arbeidsreg verwys na die drieledige verhouding tussen werknemer, werkgewer en vakbonde. Ons is in staat om, om te sien na u arbeids behoeftes deur te verseker dat onregverdige, diskriminerende en onwettige gedrag ter ruste gelê word.

Ons diens sluit in:

  • Die opstel van dienskontrakte
  • Diens beëindiging
  • Onbillike ontslag
  • Dissiplinêre verhore en appèl
  • KVBA sake
  • Beslegting van geskille in bedingingsrade
  • Verteenwoordiging van kliënte in arbeidsverwante litigasie
  • Dringende Hof aansoeke
  • Ander arbeidsreg aangeleenthede